contact us

Address: 6/F, Building 3, Sihaicheng Commercial Plaza, No. 390, Hanxi Avenue, Nancun Town, Panyu District, Guangzhou

Zip code: 511446

Phone: (020) 3837 2686     

Fax: (020) 3837 2558  

Address: 6/F, Building 3, Sihaicheng Commercial Plaza, No. 390, Hanxi Avenue, Nancun Town, Panyu District, Guangzhou

Zip code: 511446

Phone: (020) 3837 2686     

Fax: (020) 3837 2558